Nieobecności nauczycieli

Pani Marita Uhlig nieobecna do 3 grudnia 2022 r.

Pan Zbigniew Nasarzewski – nieobecny do 2 grudnia 2022 r.

Pan Włodzimierz Sieczkowski – nieobecny do 2 grudnia 2022 r.

Aktualności

Skip to content