Tegoroczny IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy w Sochaczewie odbędzie się 18-20 października 2021 r. 

Do 3 października 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia na zbliżający się IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy.
Prosimy o nadsyłanie wraz ze zgłoszeniem również zgody na udostępnienie wizerunku udzielonej przez akompaniatora.