Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW

Bogusława Gawor – Przewodnicząca

Ewa Błaszczyk
Marcin Bulik
Ewa Czubkowska
Daria Jasińska
Agnieszka Jędrzejewska
Monika Majcher
Katarzyna Połeć
Marcin Sobieraj
Agnieszka Strzelczyk

Nr konta Rady Rodziców: 32 9283 0006 0000 0169 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Sochaczewie)

Jako adresata przelewu należy wpisać “Rada Rodziców przy 

PSM I i II st. w Sochaczewie”. W tytule prosimy o podanie danych dziecka i klasy, do której uczęszcza. 

Wysokość wpłaty wynosi za cały rok 250,00 złotych lub w ratach miesięcznych po 25,00 zł za pierwsze dziecko i 150 zł za rocznie za drugie i kolejne dziecko. 

Kontakt do Rady Rodziców:

radarodzicow@psmsochaczew.pl

tel. 603-546-843