Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej,

Uczniowie szkół artystycznych, ich rodzice oraz nauczyciele mają prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej oferowanej w ramach Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej, które prowadzą swoją działalność pomocową zarówno w formie kontaktów bezpośrednich jak i online.
Szczegółowy opis działalności znajduje się na stronie www.gov.pl/web/cea/specjalistyczne-poradnie-cea

Aktualności

Skip to content