Chór

W PSM I i II stopnia działają dwa chóry: dziecięcy o głosach równych i młodzieżowy- czterogłosowy chór mieszany. Opiekę artystyczną nad nimi sprawuje pani Iwona Niemyjska.

Na repertuar chóru dziecięcego składają się utwory o tematyce ludowej, religijnej, rozrywkowej. Występy zespołu to oprawa muzyczna uroczystości szkolnych, czasem miejskich. Wraz z orkiestrą smyczkową szkoły I stopnia prowadzą żywą działalność rekrutacyjną, koncertując w przedszkolach i szkołach w Warszawie i Sochaczewie.
Dzieci śpiewające w chórze w I st. uczą się wzajemnej współpracy, a pod fachowym okiem nauczyciela prowadzącego uczą się prawidłowej emisji głosu i przygotowują do dalszej pracy w szkole średniej.
Bogatą działalnością koncertową na terenie miasta i okolic może poszczycić się zespół młodzieżowy. Do wyjątkowych koncertów chóru zaliczyć należy:

  • otwarcie Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie oraz występ na gali kończącej ten festiwal w Galerii Porczyńskich w Warszawie
  • koncert kolędowy na spotkaniu wigilijnym w senacie RP i Ministerstwie Rolnictwa
  • udział we mszy św. podczas pobytu papieża Jana Pawła II w Łowiczu.

Oprawa wielu uroczystości religijnych, państwowych, czy okolicznościowych na stałe wpisała się w działalność koncertową zespołu.
Oba chóry mogą poszczycić się nagrodami konkursowymi. Od 19 lat zespoły biorą udział w Festiwalu Szkół Muzycznych, organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej. W tym czasie zespoły te były nagradzane 12 razy, przy czym w latach 2008 i 2009 przyznano im nagrodę najwyższą Grand Prix oraz puchar Rektora UM w Warszawie.
Kolejnymi osiągnięciami zespołu młodzieżowego były czołowe nagrody zdobywane na Festiwalu Pieśni Chrześcijańskiej Dobra Nowina w Żyrardowie i Festiwalu Kolędowym w Skierniewicach.

Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Ekumenicznym Kairos odbywającym się w Warszawie przyniósł chórowi w 2008 II, a w 2009 I nagrodę. Występ na gali rozdania nagród w warszawskich Łazienkach był dla młodzieży niezapomnianym przeżyciem.
Przełom roku 2008 i 2009 był czasem, w którym zespół młodzieżowy po raz pierwszy wyruszył za granicę. W grudniu 2008 brał udział w Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Czechach, zdobywając tam II nagrodę, a w kwietniu 2009 w Międzynarodowym Festiwalu Lago di Garda nad jeziorem Garda we Włoszech. Wartym podkreślenia jest fakt, iż repertuar kolędowy zespołu został utrwalony na płycie CD.
W następnych latach chór młodzieżowy podróżował z koncertami na festiwale do Bułgarii-2010, Francji- 2011, Rzymu- 2012 i Bawarii w 2013roku.