Zespoły kameralne

12 marca 2014r. w naszej szkole odbyły się Warsztaty Szkoleniowe dla Zespołów Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. regionu mazowieckiego. Warsztaty zorganizowane zostały przy współudziale Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im F.Chopina w Sochaczewie i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Zaproszenie do przeprowadzenia lekcji otwartych z uczniami przyjęła pani Dorota Żołnacz, klarnecistka, ceniony pedagog ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie.

Podczas warsztatów zaprezentowały się zespoły kameralne z następujących szkół I stopnia: z ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, z PSM I st. im. F.Chopina w Skierniewicach i z PSM I i II st. im. F.Chopina w Sochaczewie. Zajęcia obserwowali – wizytator CEA pani Teresa Nowak – Frukacz oraz pedagodzy ze szkół muzycznych z Radomia, Płońska, Warszawy, Skierniewic i Sochaczewa.Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów, zdobycia doświadczeń i do doskonalenia metod pracy z uczniami grającymi w zespołach kameralnych w szkole I stopnia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie a pani Dorocie Żołnacz za stworzenie wspaniałej, twórczej atmosfery.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztatach Szkoleniowych dla Zespołów Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I st. Regionu mazowieckiego, które odbędą się 12 marca 2014 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie. Program spotkania obejmować będzie prezentacje uczniów oraz lekcje otwarte prowadzone przez mgr Dorotę Boruch-Żołnacz. Dla uczestników czynnych i biernych wstęp jest bezpłatny.

Duet Wiktoria Stępniak i Urszula Żochowska, uczennice klasy IV dziecięcej
PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Sochaczewie w styczniu 2014r bardzo
ładnie zaprezentowały się na Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA w kategorii
duetów fortepianowych szkół muzycznych I stopnia w Krakowie.
Uczennice zebrały po występie wiele pochwał i gratulacji. Dały z siebie
pozytywną energię i pełne zaangażowanie we wspólnym muzykowaniu. To wielka
przyjemność współpracować z tak zdolnymi dziećmi, które podejmują się
dobrowolnie wielu innych zadań na polu artystycznym również poza szkołą.