SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Skarbnik
Członek samorządu
Opiekun samorządu

Maja Górczyńska
Julia Brzezińska
Agata Ziemian
Karolina Jędrzejewska
Marita Uhlig

POCZET SZTANDAROWY

SKŁAD I

Idalia Majcher

Karol Połeć

Karolina Jędrzejewska

SKŁAD II

Maja Górczyńska

Kacper Niemyjski

Wiktoria Komendarek