SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Skarbnik
Sekretarz
Członkowie
Opiekun samorządu

Lena Wachowska
Maria Stasiak
Maja Górczyńska
Michał Kuracki,
Zofia Łażewska , Julia Brzezińska.
Marita Uhlig