Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka

Z powodu opóźnień w dostarczeniu nagród, dyplomy i nagrody Uczestników i Laureatów IX Festiwalu Muzyki Akordeonowego “Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka będą wysyłane od dnia 17 czerwca 2021 r. na adresy szkół Uczestników Festiwalu.

IX Festiwal Muzyki Akordeonowej
„Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka odbędzie się w formie hybrydowej w dniach
2 – 6 czerwca 2021 roku

KARTA ZGŁOSZENIA 

REGULAMIN Festiwalu Akordeonowego 2021 r.

PROGRAM FESTIWALU 2021 r.

Aktualności

Skip to content