XXX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHOPINOWSKI NA MAZOWSZU

Szanowni Państwo,
Zbliża się XXX Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu, który odbędzie się w terminie od 18 do 22 października 2022 r.
Poprzednie dwie edycje tego Festiwalu z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego odbywały się w formie zdalnej. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wydarzenie to mogło odbyć się stacjonarnie. Z uwagi na niespokojną sytuację na świecie otrzymaliśmy liczne informacje od potencjalnych uczestników, którzy zgłosili poważne problemy związane z wyjazdem z własnego kraju.
We współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej wypracowaliśmy nowe rozwiązanie i zdecydowaliśmy się na podjęcie kroków zmierzających do przeprowadzenia jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu w formie hybrydowej.
Tegoroczny Festiwal będzie więc realizowany w dwóch kategoriach: stacjonarnej i on-line.
W każdej z tych kategorii będą obowiązywać takie same wymagania repertuarowe ujęte w regulaminie. Kategorie te oceniane będą osobno.
Z każdej kategorii wyłonieni będą laureaci zgodnie z Regulaminem Festiwalu. Wybór kategorii dotyczący udziału w formie zdalnej czy też stacjonarnej pozostawiamy do decyzji uczestników. Uczestnicy kategorii on – line proszeni są o zapoznanie się z warunkami technicznymi dotyczącymi wymagań jakim powinny sprostać przesłane nagrania.
Zapraszamy pianistów do udziału w XXX Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu.
Dear All,
We are pleased announce and invite pianists to participate in the XXXth International Chopin Festival in Mazovia which will be held from October 18 to 22, 2022.
The previous two editions of this Festival were held remotely due to the epidemiological situation. We made every effort to ensure that this year’s edition could be held stationary. However we received numerous notices from potential participants who reported serious problems with leaving their own country, due to the current unstable situation in the world.
In cooperation with the Center for Arts Education, we developed a new solution and decided to take steps to hold the XXXth edition of the International Chopin Festival in Mazovia in a hybrid form. 
Thus, this year’s Festival will be held in two categories: stationary and online.
Each of these categories will have the same repertoire requirements included in the regulations. The categories will be judged separately.
Winners will be selected from each category in accordance with the Festival Regulations.
The decision in which category to enter the Festival will be made by the participants themselves.
Participants in the online category are asked to familiarize themselves with the technical requirements that the submitted recordings should meet.
We look forward to seeing you on October 18, 2022 in the most convenient and safe form for you.

Drodzy Laureaci, wykonawcy Koncertu Laureatów,

Prosimy o potwierdzenie udziału w koncercie laureatów mailowo na adres sekretariat@psmsochaczew.pl lub telefonicznie 46-8622962

Dear Laureates,

Please confirm your participation in the Concert of the Prize-Winners by e-mail: sekretariat@psmsochaczew.pl or by phone 46-8622962

Aktualności

Skip to content